Ondergronds buffer- en infiltratiesysteem

 

Project: leveren en aanbrengen van ondergronds buffer- en infiltratiesysteem
Plaats: Santpoort-Zuid
Datum: janauari 2017

Aard van overlast:
Het laagst gelegen deel van deze glooiende tuin licht exact voor de toegang van de berging. Bij geringe regenval verzamelde zich op deze plaats al het water en bij een flinke bui ontstonden hier flinke plassen voor de entree.

Aanvraag:
Amazone Waterbeheersing is gevraagd om met een passende en definitieve oplossing te komen voor dit probleem. Geen water meer vóór en ook zeker niet in de berging. En aangezien ook nog de hemelwaterafvoeren van de berging nog op het maaiveld hun water lieten lopen, werd verzocht hier ook over na te denken.

Aangeboden oplossing:
Aanbrengen ondergronds infiltratriesysteem, welke het water buffert en langzaam vrijgeeft aan de ondergrond, waardoor het weer terecht komt in het grondwater. Tegelijk kunnen we hierop de hemelwaterafvoeren aansluiten, zodat deze niet meer bovengronds lozen. Zo realiseren we waterbeheersting.

Werkwijze:
Ontgraven van ca. 3 m2 toplaag, tot een diepte van 1.40 meter. Deels afvoeren van vrijgekomen zand/grond. Leveren en aanbrengen van ca. 2 m2 Hydroblob-systeem®. Deze oplossing werkt zeer efficiënt en milieuvriendelijk, op basis van steenwol. Inclusief zandvangput plaatsen waarop de hemelwaterafvoeren van de berging zijn aangesloten. Aanvullen met het eerder ontgraven zand en aan de bovenzijde gehele oppervlakte afwerken met halfverhardingsplaten gevuld met grind.

Tailor-made solution:
Every situation is different and we can offer you a suitable system for every situation. Please contact Rick van der Wal  and be informed without obligation.