Aanleg beregeningsinstallatie, compleet gazon deels border

 

Project: Aanleg beregeningsinstallatie, compleet gazon en deels border
Plaats: Wassenaar
Datum: 2015

Aard van overlast:
Deze tuin ligt in het duingebied, de ondergrond is los en zanderig. Het water wat er werd gegeven werd gedaan middels zwenksproeiers en tuinslangen. Het water spoelde meteen weg in de zandgrond.

Aanvraag:
Amazone is gevraagd om een plan te maken om het bodemleven weer op gang te krijgen Zodat het gras weer optimaal kan gaan groeien.

Oplossing:
Op logische plaatsen in de tuin gazonsproeiers plaatsen en de tuin zo bemesten dat het bodemleven op gang komt.

Werkwijze:
De bron en de pomp waren aanwezig. Er zijn testen uitgevoerd betreft de kwaliteit van het water, en om de capaciteit van de pomp te meten. Na het uitzetten van de sproeiers met de sleuvenfrees door het gazon om de leidingen in te graven. Afmonteren van de sproeiers en het verdeelstation voor de verschillende zone`s en dan het testen van de computer en de pomp. Als alles na behoren functioneert afwerken van de sleuven en afstellen van de computer. Gazon verticuteren, inzaaien en bemesten en de beregening zijn werk laten doen. De foto`s geven het resultaat weer.